Burgerwindmolens

Per gebied is er één burgerwindmolen;  dat betekent dat de burgercoöperatie eigenaar van deze windmolen is en dat inwoners van Emmen lid van deze coöperatie kunnen worden. Zo worden zij mede-eigenaar van de windmolen en kunnen met elkaar het rendement uit de molen lokaal inzetten. Leden kunnen lid worden van het bestuur van de burgermolen en geld lenen aan de coöperatie voor de financiering van de molens. Een uitgebreide uitleg over de burgerwindmolen staat hier.

Het opbouwen van een lokale coöperatie kost tijd. Daarom stelt De Windvogel voor om in twee fasen te werk te gaan:

Fase 1: De coöperatie met windwerkgroep ‘Emmen’
Inwoners van Emmen kunnen lid worden van de lokale windwerkgroep ‘Emmen’ via de landelijke burgercoöperatie De Windvogel. Lid worden van onze coöperatie kost eenmalig 50 euro en geeft u meteen de mogelijkheid om geld te lenen aan de coöperatie. Op de leningen zit een gezond rendement dat elk jaar wordt vastgesteld door de leden. Onze doelstelling is om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken voor en door burgers.

Fase 2: Lokale energiecoöperatie Emmen
Wanneer er, volgens de werkgroep en het bestuur, genoeg leden zijn, kan er een lokale coöperatie opgericht worden die de burgerwindmolens zelfstandig beheert. Tot die tijd waarborgt De Windvogel een goede ontwikkeling, exploitatie en beheer. Inwoners van Emmen kunnen in deze eerste fase meteen al geld lenen aan de burgercoöperatie. Deze geldstromen kunnen in een latere fase van het project overgedragen worden aan de lokale coöperatie. Ook blijft het mogelijk om het beheer geheel bij De Windvogel te laten. Burgers werken zo samen aan meer duurzame energie; de organisatievorm past zich aan aan de lokale situatie.

De geldstromen in de coöperatie
Uitgangspunt van de burgerwindmolens is dat de opbrengsten ten goede komen aan de burgerleden en aan duurzame ontwikkelingen in het gebied volgens de besluiten van de coöperatie. De leden van de coöperatie besluiten over de hoogte van de  rente op burgerleningen en ook over de financiering van duurzame lokale projecten voor omwonenden en inwoners van Emmen. De Windvogel wil in dialoog met inwoners de werkwijze voor het beheren van deze geldstromen en de duurzame projecten vormgeven.