Ons voorstel

Zwartenbergerweg
We onderzoeken een alternatieve opstelling voor windmolens in het gebied Zwartenbergerweg in de gemeente Emmen. Daarover hebben we alle omwonenden binnen 2000 meter van de door ons beoogde windmolens per brief geïnformeerd.
Door deze alternatieve opstelling zouden de beoogde windmolens dichter bij woningen kunnen komen dan de Structuurvisie Windenergie van de gemeente Emmen voorschrijft (500 meter tot individuele woningen en 1100 meter tot woongebieden). In de brief aan omwonenden benadrukken we daarom ook dat er nog geen besluiten over ons idee zijn genomen.
Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Ons alternatieve idee voldoet niet aan enkele onderdelen van de Structuurvisie Windenergie van de gemeente Emmen. Afwijken van de structuurvisie is mogelijk, maar dan is voldoende steun van omwonenden nodig. Daarom gaan wij de komende tijd in gesprek met omwonenden om te kijken of we een plan kunnen maken dat op hun steun kan rekenen. Als we 6 à 7 windmolens kunnen realiseren volgens ons alternatieve idee, gebruik makende van vergelijkbare windmolens als bij windpark Fehndorf (windpark net over de grens in Duitsland), is er meer financiële ruimte. Daarmee kunnen we omwonenden mee laten profiteren en maatregelen nemen om hinder te beperken. In de gesprekken met omwonenden doen we daarvoor een concreet voorstel.

N34
Over de inhoud van ons voorstel verwachten we op relatief korte termijn meer informatie te kunnen geven.