Status

Zwartenbergerweg
We onderzoeken een alternatieve opstelling voor windmolens in het gebied Zwartenbergerweg in de gemeente Emmen. Daarover hebben we alle omwonenden binnen 2000 meter van de door ons beoogde windmolens per brief geïnformeerd.
Door deze alternatieve opstelling zouden de beoogde windmolens dichter bij woningen kunnen komen dan de Structuurvisie Windenergie van de gemeente Emmen voorschrijft (500 meter tot individuele woningen en 1100 meter tot woongebieden). In de brief aan omwonenden benadrukken we daarom ook dat er nog geen besluiten over ons idee zijn genomen.
Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

N34
We zijn in gesprek met het gebiedsplatform N34 over de mogelijkheden voor windenergie in dit gebied.